donderdag 6 mei 2010

PaperswapNu de mei-paperswap van Lawendula er al weer is, realiseer ik me dat ik van de vorige waaraan ik heb meegedaan in maart, cijfers en letters, nooit een foto op mijn blog heb neergezet. Ik ruilde met Laurie (ze heeft geen blog) uit de USA. Het was weer een heerlijke stapel kleurrijke 'goodies'. Sommige dingen heb ik al gebruikt in mijn flow-boekje (zoals ik het noem). Zie mijn andere bericht.

Now that the May paperswap of Lawendula is in full swing, I realized that I never posted a picture of the March swap, letters and numbers, I swapped with Laurie from the USA (she has no blog). As always it was a pile of colourful goodies. Some things I already used in (what I call) my flow-booklet. See my other posting.

De vier seizoenenEén van de redenen waarom ik geen nieuw werk op mijn blog heb gezet is dat ik aan een estafetteboek werk, thema De vier seizoenen, en ik niet wil verraden wat ik voor de andere drie vrouwen heb gemaakt ('winter' komt nog, overigens). Maar de eerste bijdrage aan mijn eigen boek, de 'lente', kan ik natuurlijk wel laten zien.
We hadden gezamenlijk besloten losse bladen aan elkaar door te sturen en er later pas een boek van te binden, om zo veel mogelijk vrijheid in het werk te hebben.
Je ziet hier de voorkant van mijn dubbelgevouwen blad en de binnenkant (drie pagina's dus). Achter de vogels (uit een kinderboek) zit een stukje katoen met verfresten. Aan de binnenkant zit een gedicht uit de verzameling van Plint dat hier m.i. heel goed past.

One of the reasons that I didn't post some new work is that I'm currently working on pages for a round robin, theme Four seasons, and I don't want to spoil the surprise for the other women ('winter' still to come, by the way).But I can show you my own work of course, 'spring'.
We decided to send around only loose pages and afterwards bind it in a book, to have more freedom in filling the pages.
You can see here the front of my folded page and the inside of it (so three pages).
Behind the birds (from a childrensbook) is a piece of cotton with paintremnants on it. On the inside there's a found poem that fitted very well, I thought.

Mijn 'werkruimte'Om niet de indruk te geven dat ik dit blog volledig verlaten heb, zet ik er maar eens een paar foto's van de plek waar ik werk op. Lekker volgestouwd. Het grappige is dat ik vaak plaatjes en stukjes papier gebruik die links op mijn tafel op een wanordelijke hoop liggen, terwijl in de kast rechts alles netjes weggewerkt is (plaatjes op thema, papier op kleur). Blijkbaar inspireert de troep meer ...

Because I don't want to give the impression that I abandoned this blog totally, I will post a few pictures of my workspace. Rather cramped it is. The funny thing is that I usually use papersnippets and pictures that are on the pile left on the table, whereas in the bookcase on the right everything is neatly stashed (pictures on theme, papers on colour). Apparently a mess is more inspirational ...