donderdag 3 mei 2012

putdeksels
Dit is een van de dingen waar ik altijd op let in een stad: putdeksels! Ik heb nooit iemand anders ze zien fotograferen, maar gelukkig kwam ik op de blog van Kim Numinosity Beads een bericht tegen met allemaal putdeksel-foto's, gefotografeerd in diverse landen. Ik ben niet alleen. Er schijnt zelfs een Facebook-groep voor te zijn.

This is one of the things I always pay attention to in a city: manhole covers! I've never seen anybody else photographing them, but luckily in Kim, Numinosity Beads, blog I came upon a post with a lot of photos of manhole covers, made in several countries. I'm not alone in my crazyness. There seems even to be a Facebook group.