dinsdag 4 juni 2013

Nieuws!

De naam Harry Vlamings is op mijn blog al eerder gevallen, ik bewonder hem zeer. Eind april is hij mij en mijn boekbindvriendinnen komen opzoeken. We hebben hem werk van onszelf getoond en hij heeft feedback gegeven. Het was een zeer inspirerende middag en ook wel confronterend, want waarom doe ik wat ik doe? Denk ik genoeg na over mijn handelingen? Door hem ben ik erachter gekomen dat ik vaak veel te veel wil op een pagina. Dat komt natuulijk omdat de idee├źn door mijn hoofd buitelen.
Maar hij heeft me ook vertrouwen gegeven en een steun in de rug om te proberen op een kunstopleiding te komen. Want dat is wat ik ten diepste eigenlijk wilde. Onlangs heb ik een intake gesprek gehad bij de Kunstacademie Haarlem/Leiden en ik ben aangenomen! Vanaf september ga ik dus les volgen, deels Gemengde Technieken en deels algemeen onderwijs (compositie, kleuren, kunstgeschiedenis etc.).
Ik heb er ontzettend veel zin in!

The name Harry Vlamings has earlier appeared on my blog because I admire him very much. At the end of april he came to visit me and my bookbinding friends. We showed him some of our work and he gave us feedback. It was a very inspiring afternoon, but also a bit confronting, because why do I do what I do? Have I thought things through enough? He made me aware of the fact that I often enough want way too much on a page. That's because the ideas are tumbling over each other in my head.
But he also gave me the confidence and support to try to get admitted to an art education. Because that's what I profoundly wanted.
So recently I had an interview with somebody from the Art Academy Haarlem/Leiden and I have been accepted! As of September I'm going to have classes Mixed Media and general classes (composition, colour, art history etc.).
I'm very much looking forward to it!