woensdag 18 januari 2012

update

Ik was vergeten te melden dat de handenfoto's van het Love-boekje gemaakt zijn door mijn broer Richard, die ook een eigen plek heeft om zijn kunsten te vertonen: http://richardroodfotografie.nl/. Hij maakt vooral heel gave pop- en sportfoto's.
De vlucht naar Vilnius is inmiddels geboekt voor de officiële opening van de tentoonstelling op 12 april.
Maar volgende week ga ik eerst een tweedaagse workshop doen in Tilburg bij de kunstenares Cas Holmes. Zij is een Engelse mixed media artist. Zie http://www.casholmes.textilearts.net/index.html. Het wordt voor mij een hele uitdaging om ook te tekenen.

En om tenminste één plaatje in deze post the hebben: Dit is een herinneringscollage (een gescande, kleinere kopie, al in mijn visueel dagboek geplakt) van een weekend met vriendinnen (en ook vOOr die vriendinnen).

In the last post I forgot to mention that the hands photos for the Love-book are made by my brother Richard, who has his own spot to display his work: http://richardroodfotografie.nl/. He makes awesome pop- and sportsphotos. 
The flight to Vilnius has been booked in the meantime. I will be there for the official opening of the exhibition on 12 april.
But first I go to Tilburg for a two day workshop with Cas Holmes. She is an English mixed media artist. See http://www.casholmes.textilearts.net/index.html. It will be a real challenge for me to use drawing in my work.

To have at least one picture in this post: This is a memory collage (a scanned, smaller copy already in my visual journal) made after a weekend with friends (and fOr the same friends).