woensdag 7 december 2011

(notitie)boekje


Deze foto's zijn van een (notitie)boekje dat ik een tijdje geleden gemaakt heb. De basis wordt gevormd door fotopagina's uit een oud fotoboek over Canada, jaren '70 denk ik. Ik vond de kleuren wel mooi vergrijsd. Ik heb er passend papier bij gedaan en verluchtigd met wat natuurafbeeldingen en stempels. bij een kopieerwinkel heb ik de ringband erin laten zetten. Waar ik het voor ga gebruiken weet ik nog niet. In theorie kan ik er een hele trits van maken aangezien ik nog best veel van die foto's heb. Etsy?

These photos are from a (note)book that I made a while ago. The base are photopages from an old photobook about Canada, the seventies I think. I thought the colours rather pretty, a bit greyish. I found some matching paper and embellished it with some naturpictures and stamps. The binder was made by the local copyshop. What will be the use of it I don't know yet. In theory I can make a whole lot of them because I have still a nice stash of that kind of photos. Etsy?.

woensdag 30 november 2011

foto's Leftovers

Ditmaal een aantal gescande foto's van mijn boekje Leftovers, gemaakt voor Boek en Band, want het thema was 'kookboek'. Omdat ik geen echt kookboek wilde maken en de term 'koken met kliekjes' maar in mijn hoofd bleef rondzingen, bedacht ik dat mijn collageboek gemaakt moest worden met restjes.
Zoals zoveel papierliefhebbers kan ik geen snipper weggooien, dus daar had ik een heleboel van in mapjes. Ik limiteerde mezelf echt tot die verzameling (hoe gek kan je zijn) en het liefst moest het gebruikt worden in het bestaande formaat. Een beetje bijknippen of -scheuren mocht wel. Eerst had ik alles op witte pagina's maar dat was toch een beetje te kaal. Verf, stempels, pennen e.d. moesten het wat levendiger maken. Over sommige pagina's ben ik zeer tevreden, over andere wat minder. Maar ja, niet ieder maal is een feestmaal.
Ik heb alles geplakt en van een laagje voorzien met gelmedium. Wat een heerlijk spul is dat, je kunt het lekker met een kwast opbrengen, zonder bang te zijn dat het te ver uitloopt.
De 'binding' is linnen bibliotheekband.

Je ziet steeds anderhalve pagina.

This time a few photos from my scanner. They are from my book Leftovers, made for the bookbindingclub Boek en Band, because this years theme was 'cookbook'. Because I didn't want to make a real cookbook and the sentence 'cooking with leftovers'  kept creeping up in my mind, I thought I had to make a book with collages made from leftover papers. 
As so many paperlovers I can't throw away a snippet, so I had a lot of them kept in folders. Leftovers from other projects. I limited myself to using only the paper from that stash (how mad can you be) and preferably in the existing size. A bit of snipping and tearing was allowed. At first I had it all on only blank pages but that was a bit boring. Paint, stamps and pens had to make it a bit livelier. About some pages I'm very satisfied, about others a bit less. But hey, not every meal is a feast.
I used gelmedium to stick it all together and give it a little layer of fake varnish. I love that stuff, you use a brush and don't have to worry about messing it all up. 
The 'binding' is linen librarytape.

You see one and a half page.
Dit is een overzicht van de gemaakte boeken. Het varieerde van echte boeken met of voor recepten tot boeken over hazen, de dagelijks maaltijd, de artisjok en de moestuin. This is an overview of all the books that were made. It varied from books with or for recipes to books about hares, the daily meal, the artichoke and the vegetable garden.

dinsdag 22 november 2011

geen foto's

Tegenwoordig heb ik weer een nieuw pc-probleem: ik kan geen foto's meer uploaden. En dat wil ik zo graag! Foto's van de boeken die wij, van Boek en Band, op de Boekkunstbeurs in Leiden hebben tentoongesteld (thema 'kookboek') en mijn inzending voor de 6th Artist's Book Triennial 2012 Vilnius en van de komende paperswaps. Ik hoop dat er gauw een oplossing gevonden wordt.

These days I have another problem: I can't upload photo's anymore. And I want it so badly! Photo's of the books we, from bookbindingclub Boek en Band, have exhibited on the Boekkunstbeurs in Leiden (yheme 'cookbook') and the book I sent for the 6th Artist's Book Triennial 2012 Vilnius and the upcoming paperswaps. I hope we'll find a solution quickly.

De voorkant en de letters waarmee het gemaakt is.
The front and the letters I made it with.

maandag 10 oktober 2011

workshop II

Deze keer werd de workshop Visueel Dagboek bij mij thuis gehouden, omdat er maar vier aanmeldingen waren. Desalniettemin werd het een gezellige en vruchtbare avond. De ruimte was wat beperkt, maar toch zijn er mooie dingen gemaakt. En ik denk dat iedereen met genoeg ideeën naar huis is gegaan om hun boekjes nog dikker te maken.

This time the Workshop Visual Diary was held at my home, because there were only four applicants. Even so it was a nice and fruitful evening. The space was a litle cramped but beautiful things have been made. And I think everybody went home with a lot of ideas to make their books even thicker.

 

maandag 3 oktober 2011

Mijn eigen 'tentoonstelling'

Ziet er toch altijd goed uit, zo'n vitrine met eigen werk. Dit staat bij de Volksuniversiteit in Haarlem, i.v.m. mijn workshop Visueel Dagboek.

It always looks goed: a glass show-case with my own work. This is at the Volksuniversiteit in Haarlem, because of my workshop Visual Diary.

zaterdag 24 september 2011

Een stapeltje kranten


Als je door je oogharen kijkt is het net één gezicht.

When you look through your eyelashes it's almost one face.

Help, ben ik een digibeet?

Sinds kort heb ik gemerkt dat ik helemaal geen reacties op blogs van andere mensen meer kan achterlaten. Dat is heel vervelend want ik geef af en toe graag een compliment. En nu zie ik ook dat mijn (magere) lijstje met volgers verdwenen is. Of hebben die zich allemaal afgemeld? Als straf voor mijn inactiviteit. Nee toch?
Doe ik iets helemaal fout of is het Blogger?

Recently I discovered I can't comment no more on other people's blogs. That's a shame because I'd like to give a compliment one in a while. And now I see that my (meagre) list of followers also disappeared. Or did they back off? To punish me for not blogging more? Oh no.
I'm I doing things wrong or is it Blogger?

zaterdag 27 augustus 2011

reisjournal gevuld
Tijdens onze boot-vakantie heb ik geprobeerd dagelijks mijn reisjournal bij te houden. Dat werd vergemakkelijkt door het tussentijds kunnen afdrukken van mijn foto's via zelfservice in de plaatsen waar we kwamen. Zo kon ik ze direct verwerken en hoefde ik geen plekken vrij te houden. Het was niet altijd even makkelijk om er een leuke pagina van te maken, maar als geheel is het wel leuk geworden. En aan het eind had ik maar een paar bladzijden over en die konden met wat algemenere dingen gevuld worden.


During our holiday I tried to keep up with my traveljournal. That was made easier because of the possibility to print photo's via selfservice in the places we visited. That way I could work with them immediately and didn't need to keep free spaces. It wasn't always easy to make a fun page but as a whole it's become a nice journal. In the end there were only a few pages left and they could be filled with a few general things.vrijdag 22 juli 2011

reis journal

Deze foto's zijn van het journal dat ik meeneem op vakantie. Aangezien het een zeilvakantie is heb ik mijn papierkeuze daarop aangepast. Dus veel blauwtinten, groenen, water-, vis- en schelpfoto's. En natuurlijk kijkt er af en toe een vogeltje om een hoekje.

This are pictures of my travel journal. Because it's a holiday on a sailingboat I chose the appropriate papers. So a lot of blues, greens, water- fish- and shell pictures. And of course a little bird looks around a corner sometimes.


Ik maakte de kaften van karton, maakte er collages op en stikte er stroken stof op, waarvan er eentje om het hele boek gaat. Het boek heeft maar een katern en dat naaide ik op de stoffen stroken (van het ooit aangeschafte vliegergordijn).

I made the covers of cardboard, collaged it and stiched on fabric strips of which one goes around the whole book. It contains only one signature which I sewed on the fabric strips (from the fly curtain I once bought).

 De duikende man en de vissen zijn gekopieerd op een transparante sheet (over van een oud project).

The diver and the fish are copied on a transparant (from an old project).Ik heb zin om het te gaan gebruiken. Laat de vakantie maar beginnen!
 
I'm ready to use it. Let the summer holiday begin!

dinsdag 12 juli 2011

adresboekjeEindelijk heb ik weer eens iets om te laten zien: ik heb mijn adresboekje afgemaakt. De voorkant had ik al eens eerder gemaakt, gewoon een paar stukjes papier op een ooit beschilderd fotoalbumblad genaaid. De achterkant is ook zo'n fotoalbumblad met een lang geleden gekocht stuk leuk papier. Het binnenwerk bestaat uit op maat gesneden bladzijden uit een adresboekje van V&D (nieuw en afgeprijsd!) en kopieën van een Engels ABC-boekje. Het ringbandje heb ik er in de Copyshop in laten zetten.

At last I have something to show: I finished my addressbook. The front I had made earlier, just a few paperscraps sewed on a painted photoalbumpage. The back is also a photoalbumpage with a piece of paper bought long, long ago. The inside are pages cut to the right size from an addressbook from a department store (new and on sale!) and copies from a childrens ABC-booklet. The binding was done for me in our Copyshop. 

donderdag 26 mei 2011

workshop succes


At last Wednesday was workshop day. As the most particpants were friends of mine, it was extra scary for me. But it went well, I enjoyed it very much and everyone did, I think. Although not everyone made a visual journal, but also for example a cover for a notebook or diary or  collage wallhanging. As you can see on the photos it was a gay chaos and I'm very proud of the results.

maandag 9 mei 2011

boekje 'Secrets'


Ik ben dit boekje met collages begonnen met losse pagina's uit een oude encyclopedie. Daarop naaide en plakte ik restjes papier en afbeeldingen van vrouwen. Het is niet zo dat ik echt op zoek ben naar iets, maar het dient zich gewoon aan. De voorpagina was al iets wat ik een keer eerder had gemaakt en het leek me eigenlijk wel passend, dat 'Secrets'. Ik heb het formaat aangepast en voila, het werd een geheel. Ik heb het 'gebonden' d.m.v. vier ringen, waar ik wat restjes zijde omheen heb geknoopt.
In plaats van foto's van de pagina's heb ik dit keer een filmpje gemaakt terwijl ik de bladzijden omsla. Het licht is niet zo mooi, dus misschien dat ik toch nog een keer foto's maak.

I started this little book with collages with some loose pages from an old encyclopedia. On top I sewed and glued snippets of paper and pictures of women. It's not that I'm looking for something special, but usually it comes in my way. The frontpage I made earlier and it looked appropriate, 'Secrets'. I altered the measurements a bit and voila, it became one. I 'bound' it with four rings and attached some silk ribbon to it.
Instead of photos of the pages I made a little video this time, while I turn over the pages.The light isn't that good, so maybe I'll make some photos anyway.

donderdag 5 mei 2011

Even wat reclame

Een collega van me bij de Volksuniversiteit maakt mooie linnen tassen, handtassen, maar ook laptop- of postmantassen . Ze heeft eigen ontwerpen, maar die kunnen, net als de kleur, ook aangepast worden aan de wensen van de klant. Ze is nu net begonnen met bloggen en zit (nog) niet op Etsy. Dus ga eens kijken op haar blog.


A college of mine at the Volksuniversiteit makes beautiful linen bags, handbags, but also laptop- and postmanbags. She has her own designs, but they can be altered, just as the colour, after the clients wishes. She has just begun blogging en hasn't an Etsyaccount yet. So chech out her blog.

zondag 10 april 2011

Textielbeurs Deventer

Op 25 en 26 maart was de jaarlijkse textielbeurs van TextielPlus in Deventer. Naast de Boekkunstbeurs in Leiden in het najaar is dit een vast uitstapje geworden. Het geeft heel veel energie om zo veel mensen samen te zien die creatief bezig zijn. Dit keer lag de nadruk meer op de verkopende kramen dan op de mensen die hun textielkunsten toonden. En ook al dacht ik dat ik niets nodig had (en 'ben' ik eigenlijk van het papier), toch kon ik de verleiding niet weerstaan bij de aanblik van retrostofjes, sjablonen (o.a. om bij het spuiten te gebruiken, maar ook voor de textielkrijtjes), zijden sjaaltjes (om mee te vilten), mooie knopen en fraaie vellen papier uit Azië (voor maar één euro per stuk!) en lint van restanten zijde. Kortom: het was weer een welbestede dag. Ook in de trein was het genieten met mijn boek van Kazuo Ishiguro 'Never let me go'.

25 and 26 March was the yearly textile fair of TextielPlus (a magazine) in Deventer. Besides the Boekkunstbeurs in Leiden every fall this has become a regular outing. It gives a lot of energy to see so many people creating things, This time the emphasis lay more on the selling people than on the exhibitors. And although I thought I didn't need anything I couldn't resist the sight of some retro fabric, stencils (for spraypainting and to use with the textile crayons), silk scarfs (for felting), nice buttons en pretty papers from Asia (only one euro a piece!) and ribbon of leftover silk. In one word: it was a well-spent day. I also enjoyed the trainride with my book from Kazuo Ishiguro 'Never let me go'. 


Deze stukken waren gemaakt naar foto's. Helaas heb ik geen idee wie de maakster is. Wel dat ze ongeveer een jaar over een werk doet. Het is borduurwerk waar ook stukjes stof in verwerkt zijn.
These pieces are made after photos. Unfortunately I have no idea who the maker is. What I do know is that it takes about a year to accomplish one piece. It consists of embroidery in combination with little pieces of fabric.


vrijdag 8 april 2011

One

Dit boek van Victoria Alexander kwam ik tegen op het blog van LaWendula en ik was direct geïnteresseerd. Ik ging gelijk naar Amazon natuurlijk. Het is namelijk heel mooi uitgevoerd, met prachtige foto's, extraatjes als kleine envelopjes die ingeplakt zijn en met interessante teksten. Bijzonder is bijvoorbeeld ook dat het stofomslag aan de binnenkant op dezelfde manier is gedrukt, maar dan in een andere kleurstelling. Het is echt een boek om af en toe wat in the bladeren en te lezen. Het enige nadeel is dat het niet fijn open blijft liggen.

This book by Victoria Alexander I found on LaWendula's blog. I was immedialtely interested so I went to Amazon to order it. The book is well-produced, with beutiful photos, little extra's as small glued-in envelopes and interesting texts. It's also special that the dustjacket is printed on the inside also but in different colours. The book is a real keepsake, to browse through and to read in it once in a while. The only downside of the book is that it doesn't easily fall open.