zaterdag 12 juni 2010

De vier seizoenen


Het estafetteboek met W, M en A is af! Vorige week zijn we bij elkaar gekomen om de eindresultaten te laten zien. Het boek zelf moet nog wel ingebonden worden. Nu kan ik eindelijk laten zien welke pagina's ik heb gemaakt.
Het was echt een cadeautje wat iedereen voor elkaar heeft gedaan. Het was duidelijk dat iedereen behoorlijk haar best had gedaan. Grappig genoeg werd er vaak voortgeborduurd op wat de eerste persoon had gemaakt.
Voor de volledigheid heb ik ook mij eigen 'lente' erbij gedaan.

NB Foto's van de pagina's in mijn eigen boek moet ik nog steeds maken.

The round robin with W, M and A is finished. Last week we showed each other the completed pages. The book itself has yet to be bound. At last I can show you which pages I made.
It was a real present to see what everybody had made for each other. It was clear that a lot of effort had been put in. It's funny that the first page was often the starting point from which to go further.
I give you a complete view of all seasons I made.

Note to self: I must still take foto's of the pages in my book.

Geen opmerkingen: