zaterdag 30 oktober 2010

Themaboek Cijfers en letters

Het thema voor dit jaar van Boek en Band was 'Cijfers en letters'. Het leek zo'n eenvoudig onderwerp maar veel ideeën verwierp ik, omdat ik het vermoeden had dat een van de andere leden het zou gaan gebruiken. Bij de presentatie van onze boeken bleek, natuurlijk zoals ieder jaar, dat iedereen een heel andere invalshoek had gekozen.Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen 'letters' iets breder te trekken naar 'taal'. Ik heb mijn boek 'World of women' genoemd. De basis wordt gevormd door beschilderd (door 6 meisjes tijdens mijn dochters verjaardagsfeestje - ik dacht dat ze een leuke wanddecoratie voor haar kamer zouden maken, maar het werd een best wel lelijk rommeltje, maar toch te interessant om weg te gooien) en bespoten (door mij) papier (20 pp). Het is gevuld met collages over woorden op zichzelf (vanwege het grafische effect, hun belang: 'sale', 'be', het ja-woord ), vreemde taal, waarvoor gebruiken vrouwen taal (om te verleiden, ergens bij te horen,  lijstjes te maken, een boek te schrijven), afkortingen en cijfers (om bang voor te zijn, de maandelijkse kalender). Ik ben niet over alle pagina's even tevreden, maar overall wel.

This year's theme for Boek en Band was numbers and letters. It seemed such a simple subject but I rejected a lot of ideas because I thought somebody else would use it. When we presented our books to each other, as every year, it turned out that nobody chose the same angle.

At last I choose to stretch the theme 'letters' a bit to 'language'. I gave my book the title World of women. The base is formed by painted (done by 6 girls at my daughters birthdayparty - I thought they would make a kind of mural for her room, but it turned out a big and rather ugly mess, though too interesting to throw away) and spraypainted (by me) pages (20 pp). It is filled with collages about words on their own (because of the graphic effect, or their importance:  'sale', 'be', 'yes'), foreign languages, what for use women language (to seduce, to belong to some group, making lists, writing a book), abbreviations and numbers (to be scared of, monthly calender). I'm not completely thrilled about how some of the pages turned out, but overall I'm mildly satisfied.

Geen opmerkingen: