vrijdag 24 februari 2012

ROD-journal #4

Ik noem mijn journals altijd MAM (MaryAnn Moss) journals, omdat zij ze bedacht heeft, maar de officiële naam is Remains of the Day journal. Nummer 4 begon met groen en naturel, maar algauw kwamen er toch weer bloemen, rose/rood en vogels bij. Hij is nog niet klaar, maar de katernen heb ik alvast genaaid zodat ik de pagina's makkelijker kon scannen.
Het in elkaar zetten van het boek neemt zo veel tijd in beslag omdat ik steeds iets zoek om de pagina's met elkaar te laten corresponderen d.m.v. het herhalen van een vorm of een kleur.

I always call my journals MAM (Mary Ann Moss) journals, because she invented them, but the official name is Remains of the Day journal. Number 4 started with green and natural colours, but soon the flowers, red/pink and birds found their way in. It isn't finished yet, but I already sewed the signatures so that I could scan them more easily.
The preparing of the book takes so long because I'm always looking for matching pages through repeating patterns or colours.

Links: papier afkomstig van een grote poster (voor Cirque du Soleil voorstelling) uit een abri, plaatje van scrapvel; rechts: spuitverf met sjabloon. 
Left: paper from a billboard poster (for Cirque du Soleil) picture from scrappaper; right: spraypaint with stencil. 

Zakje gemaakt van cadeaupapier (gekregen van T), met daarin een label gemaakt van stevig papier met collage (ooit uit een swap), met een paar kwastjes en lintjes.
Pocket made from giftpaper (from T) with a label made from a file folder (from a swap), with a few tassels and ribbons.

Links: weer de spuitverf pagina, met daarop geklipt een gratis ansichtkaart (voor een tijdschriftabonnement, geloof ik); rechts: weer de posterpagina, met kopie van een afbeelding van een stuk muur (meer papier is eronder gevouwen), vastgezet met tape.
Left: again the spraypaineted page, with a clipped free postcard (for a magazine subscription, I believe); right: again the billboardpage with a copie of a picture of a wall (more paper folded under), adjusted with tape.

Links: achterkant van het posterpapier, wat restjes en tape erop; rechts: zwart cadeaupapier (gekregen van T), inschuif bestempeld met huisjes, beplakt en bestempeld label erin.
Left: backside of the billboardpaper, some leftover paper and tape on top of it; right: black giftpaper (from T), tuck-in with stamped houses amd a pasted and stamped tag in it.

Links: voorkant van VPRO-gids (op z'n kop), randrestant van stickervel erop en halve cirkel van zelfbeschilderd papier; rechts: foto uit de krant.
Left: front of the tv-guide (upside down), leftover from stickerpage and semi circle from painted paper; right: picture from a newspaper.

Links: weer posterpapier, met stukjes tape; rechts: deel van uitnodiging kunstenaar (George Heidweiler) bij Kunstuitleen, met een tabje van stukje karton beplakt met mislukte fotokopie.
Left: more billboardpaper, with pieces of tape; right; part of an invitation for an exhibition, George Heidweiler, with a tag made  from cardboard and a failed  photocopy.

Links: scrappapier, met tijdschriftfoto, erop restje handgeschept papier en gestanst rondje uit halve vogel uit mijn favoriete vogelpapier; rechts: kopie van een freebie van Flow, met papier met een beetje waterverf, stukje tijdschrifttekst met verf erop (toevallig).
Left: scrappaper, with picture from a magazine, leftover handmade paper on top with a punched circle from an incomplete bird from my favorite birdpaper; right: copy of a freebie from Flow magazine, with paper with a bit of watercolour and a piece of text from a magazine with some random paint on it.

Links: gewoon A4-papier, stoftape en zelfbeschilderd papier met een gestempelde letter (probeersel voor de voorkant van Leftovers [eerder project]; rechts: twee soorten zelfbeschilderd papier met uitgeknipte vogel van het favoriete vogelpapier (dat bijna op is, dus nu gebruik ik ook vogels die maar gedeeltelijk op het vel staan).
Left: ordinary A-4 paper, fabrictape and handpainted paper with stamped letter (try out for the front of my Leftovers book [former project]; right: two kinds of handpainted paper with cut out bird from the favorite paper (that's almost finished, so I use the partial birds too).

Links: kopie van Flow freebie, kopie van favoriet meisje (ooit uit VPRO-gids); rechts: scrappapier, met zakje gemaakt van sheet met tekst bovenop papier met gestempelde vlinders (restafdrukjes), vastgezet met tape, erin een label gemaakt van een foto van stof op tentoonstelling in Textielmuseum.
Left: copy from Flow magazine freebie, copy from picture of favorite girl (from tv guide once); right: scrappaper with pocket made from sheet with photocopied text on top of paper with stamped butterflies (stamped on a piece of paper to clean the stamp), made with tape, in it a label made from a photo of a piece of fabric seen in the exhibition in the Textielmusem.

Links: oud behangpapier met tape gezet op oud muziekpapier, erop vogeltje; rechts: scrappapier, met voorpagina van folder van Waterhousetentoonstelling in Groningen (ooit).
Left: old wallpaper with tape on old musicpaper, on top (again) a bird; right: scrappaper, with front from leaflet from Waterhouse exhibition in Groningen (once).

Links: oud muziekpapier, erop gekopieerd Notes-vel (freebie van iHanna, geloof ik), vastgezet met splitpen; rechts: met spuitverf versierd tabblad, erop een kopie van afbeelding uit VPRO-gids.
Left: old musicpaper, on top a copied Notes-page (freebie from iHanna, I believe); adjusted with a linchpin; right; spraypainted divider, on top a photocopy of a picture from the tv-guide.


Geen opmerkingen: