vrijdag 4 mei 2012

ets


Tijdens een van mijn wandelingen kwam ik in een galerie waar mijn oog gelijk op het werk van de kunstenares Daiva Staskeviciene viel. In een opwelling heb ik dit werk, Two Muses, gekocht en hoopte dat het geen probleem zou opleveren op de luchthaven omdat ik het in mijn handbagage wilde meenemen.
Voordat ik wist wat de titel was, dacht ik dat het voorstelde hoe sterk vrouwen samen zijn, bruggen bouwend, maar tegelijkertijd ook elkaars concurrenten zijn die elkaar in de gaten houden.
Mmmm, twee muzen: nou vooruit, dan zijn het mijn twee dochters (op wie bovenstaande toch ook wel van toepassing is...).
Het is fijn om zo'n soort souvenir in huis te hebben als herinnering aan een geweldig fijne reis.

During one of my walks I came upon a gallery where my eye was immediately drawn towards the work of  artist Daiva Staskeviciene. In a whim I bought this work, Two Muses, and hoped it wouldn't be a problem at the airport because I was travelling only with handlugage. 
Before I knew what the title was, I imagined it to be about how women can build bridges together, are strong, but are also competitors at the same time, keeping an eye on each other.
Well okay, two muses: it's about my two daughters then (at whom the above can also be applied...).
It's nice to have such a souvenir in my house, reminding me of that great trip.

Geen opmerkingen: