dinsdag 5 februari 2013

drukwerkje Zondag


Onlangs heb ik een klein drukprojectje gedaan met drie van mijn boekbindvriendinnen. Het idee was om een drukwerkje te maken met als thema Zondag. Tekst en beeld. A heeft in haar kelder een mini drukkerij dus daar konden M en ik terecht. A zelf en W hadden al eerder een drukworkshop van een week gevolgd, dus die waren al bijna klaar.
Voor mij was direct duidelijk waar de tekst over moest gaan: het zondagochtend ontbijt met het gele servies dat we alleen op die dag gebruiken.
In het begin verliep het proces behoorlijk langzaam: het tekenen van de theepot en daar een sjabloon van maken kostte heel veel tijd. En bij drukken zijn altijd héél veel proefjes nodig en moet je op de millimeter werken. Ik heb wel ontdekt dat ik daar niet echt voor in de wieg gelegd ben. Ik ben een beetje te ongeduldig. Omdat we op de eerste dag, in mijn ogen, niet zo ver gevorderd waren, heb ik de tekst een beetje ingekort (waardoor het eigenlijk beter is geworden).
Nadat op de tweede dag de tekst helemaal klaar was, kon ik met sjablonen en stempels aan de gang. In totaal zijn er acht redelijk nette exemplaren uitgerold, allemaal net een beetje anders.

 Yellow 
is the colour of 
Sunday


Yellow
is the crockery
and
the yoke of
the softboiled egg

Recently I did a small printing project with three of my boekbinding friends. The idea was to make a print around a theme: Sunday. Text and image. A has in her cellar a mini printers workshop, so M and I could print there. A herself and W had been in a weeks printing workshop before, so they had almost finished.
It was immediately clear for me what my text would be about: Sunday morning breakfast with the yellow crockery that we only use on that day.
In the beginning the workproces progressed rather slowly: drawing the teapot and making a stencil of it took a lot of time. And when you print you have to do a lot of tests and work very precise. I discovered I'm not cut out for that kind of work. I'm a bit impatient. Because we didn't get that far on the first day, in my opinion, I shortened the text a bit (by which it got better actually).
After the text was finished on the second day, I could get started with stencils and stamps. In total eight reasonably acceptable prints have come out, all a bit different.

Geen opmerkingen: