zondag 24 november 2013

Shrigley geprobeerd / tried

Met mijn boekbindvriendinnen probeerde ik onlangs de Shrigley binding te maken volgens de beschrijving in Handboekbinden. Dat was best leuk om te doen, totdat de band gemaakt moest worden... Toen bleek nl dat we de beschrijving niet helemaal goed hadden opgevolgd. Met als resultaat dat we papier te kort kwamen om de omslag te maken. Thuis heb ik er toen maar een draai aan gegeven door er een stuk Zaans bord aan te plakken en er een soort van sluiting aan te maken. Het geheel is nog best aardig geworden, maar als ik een serieuzer aard had gehad had ik het boekje natuurlijk helemaal opnieuw gemaakt op de juiste manier. Want de Shrigley binding is echt een heel leuke binding om losse foto's of kaarten te tonen.

With my bookbinding friends I tried to make the Shrigley binding recently according to the description in Handboekbinden. That was fun until the cover had to be made... Because then came to light that we hadn't followed the description accurately.The result was that we didn't have enough paper to make the cover. At home I gave it a swing by glueing a piece of Zaans board on it and make a kind of closure. In total it seems okay, but if I were a more serious person I would have made it all over again in the right way. Because the Shrigley is really a very nice binding to exhibit loose photos or cards.

Geen opmerkingen: